01:00 pm             México – Costa Rica
02:00 pm            Ecuador – Colombia
03:00 pm            USA – Puerto Rico
04:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
07:00 pm           Great Britain
08:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
09:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
10:00 pm           Turkey
04:00 AM          Japan


Celebración de Apertura      Opening Celebration

Desfile de banderas                                                                         Parade
Discursos de bienvenida                                                                Welcome speach
Música en Vivo                                                                                 Live Music
Saludo diario                                                                                    Daily greetings
Fiesta                                                                                                 Party

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
03:00 pm           USA – Puerto Rico
04:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
07:00 pm           Great Britain
08:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
09:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
10:00 pm           Turkey
04:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición día 1                                                                            Competition day 1

03:00 pm           México – Costa Rica
04:00 pm           Ecuador – Colombia
05:00 pm           USA – Puerto Rico
06:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
09:00 pm           Great Britain
10:00 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
11:00 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
12:00 pm           Turkey
06:00 AM          Japan


Apertura Meeting Point      Meeting point opening

Fiesta con Sombrero                                                                           Party with HAT
Preparación de trago                                                                          Drinks preparation
Musica en vivo                                                                                     Live Music
Saludo Diario                                                                                       Daily Greetings

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
01:00 pm           USA – Puerto Rico
02:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
05:00 pm           Great Britain
06:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
07:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
08:00 pm           Turkey
02:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición día 2                                                                            Competition day 2

03:00 pm           México – Costa Rica
04:00 pm           Ecuador – Colombia
05:00 pm           USA – Puerto Rico
06:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
09:00 pm           Great Britain
10:00 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
11:00 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
12:00 pm           Turkey
06:00 AM          Japan


Apertura Meeting Point      Meeting point opening

Fiesta con Anteojos                                                                           Party with GLASSES
Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Musica en vivo                                                                                   Live Music
Saludo Diario                                                                                     Daily Greetings

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
01:00 pm           USA – Puerto Rico
02:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
05:00 pm           Great Britain
06:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
07:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
08:00 pm           Turkey
02:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición día 3                                                                            Competition day 3

03:30 pm           México – Costa Rica
04:30 pm           Ecuador – Colombia
05:30 pm           USA – Puerto Rico
06:30 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
09:30 pm           Great Britain
10:30 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
11:30 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
12:30 pm           Turkey
06:30 AM          Japan


Fiesta Social                  Social Party

Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Anuncio sobre Málaga                                                                     Malaga Announces
Fiesta mundial BLACK AND WHITE                                          BLACK AND WHITE World Party
Video Presentación                                                                          Video presentation
Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Palabras del Presidente                                                                   FIMBA President Speach
Música en vivo                                                                                   Live Music from Spain
Anuncios sobre Paraná                                                                    Parana Announces
Música en vivo                                                                                   Live Music
Sigue la fiesta                                                                                     Go Party

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
01:00 pm           USA – Puerto Rico
02:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
05:00 pm           Great Britain
06:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
07:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
08:00 pm           Turkey
02:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición día 4                                                                            Competition day 4

03:00 pm           México – Costa Rica
04:00 pm           Ecuador – Colombia
05:00 pm           USA – Puerto Rico
06:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
09:00 pm           Great Britain
10:00 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
11:00 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
12:00 pm           Turkey
06:00 AM          Japan


Apertura Meeting Point      Meeting point opening

Fiesta con FLOR                                                                                Party with FLOER
Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Musica en vivo                                                                                   Live Music
Saludo Diario                                                                                     Daily Greetings

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
01:00 pm           USA – Puerto Rico
02:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
05:00 pm           Great Britain
06:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
07:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
08:00 pm           Turkey
02:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición Semifinales                                                                            Competition Semi Finals

03:00 pm           México – Costa Rica
04:00 pm           Ecuador – Colombia
05:00 pm           USA – Puerto Rico
06:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
09:00 pm           Great Britain
10:00 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
11:00 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
12:00 pm           Turkey
06:00 AM          Japan


Fiesta Mexicana        Mexican Party

Apertura                                                                                              Opening
Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Musica en vivo                                                                                   Live Music
Saludo Diario                                                                                     Daily Greetings

11:00 am             México – Costa Rica
12:00 am            Ecuador – Colombia
01:00 pm           USA – Puerto Rico
02:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
05:00 pm           Great Britain
06:00 pm           España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
07:00 pm           Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
08:00 pm           Turkey
02:00 AM          Japan

Inicio del Campeonato      Championship start

Competición FINALES                                                                            Competition FINALS

04:00 pm           México – Costa Rica
05:00 pm           Ecuador – Colombia
06:00 pm           USA – Puerto Rico
07:00 pm           Argentina-Brasil-Chile-Uruguay
10:00 pm           Great Britain
11:00 pm            España-Serbja-Hungary-Croatia-Slovenia
12:00 pm            Ukraine-Lithuania-Egypt-Finland
01:00 AM           Turkey
07:00 AM          Japan


Apertura Meeting Point      Meeting point opening

Preparación de trago                                                                        Drinks preparation
Presentación de Referis FIMBA                                                     Staff presentation
Premios Concursos y Campeonato                                               Contest and Championship Awars
Fiesta de PLATEADO o DORADO                                                SILVER or GOLDEN Party
Música en vivo                                                                                   Live Music
Saludo de Despedida                                                                        Farewell Greetings